Home

Տեխնիկական սպասարկում

Տեխնիկական սպասարկում

“Համակարգչային Շտապ Օգնություն” ՍՊԸ-ն իրականացնում է համակարգիչների և համալրող սարքերի տեխնիկական ապասարկում, որը ներառում է

• պրոֆեսիոնալ և ոչ պրոֆեսիոնալ համալրող սարքերի տեղադրում

• մեխանիկական թերությունների հայտնաբերում և վերացում

• համալրող սարքերի և աքսեսուարների վերանորոգում և փոխարինում

• տեխնիկական դիագնոստիկա

Տեխնիկական սպասարկում

“Համակարգչային Շտապ Օգնություն” ՍՊԸ-ն իրականացնում է համակարգիչների և համալրող սարքերի տեխնիկական ապասարկում, որը ներառում է

• պրոֆեսիոնալ և ոչ պրոֆեսիոնալ համալրող սարքերի տեղադրում

• մեխանիկական թերությունների հայտնաբերում և վերացում

• համալրող սարքերի և աքսեսուարների վերանորոգում և փոխարինում

• տեխնիկական դիագնոստիկա