Home

Ծրագրային սպասարկում

Ծրագրային սպասարկում

“Համակարգչային Շտապ Օգնություն” ՍՊԸ-ն Ձեզ ներկայացնում և առաջարկում է ոչ միայն ծրագրային սպասարկման միանվագ ծառայություններ,այլև Ձեր բիզնեսի խթանումը ապահովող արդյունավետ համագործակցություն:

“Համակարգչային Շտապ Օգնություն”-ն առաջարկում է հետևյալ ծրագրային լուծումները.

•օպերացիոն համակարգերի տեղադրում և կարգաբերում/վերաշտկում//կազմաձևում/

•պրոֆեսիոնալ և ոչ պրոֆեսիոնալ ծրագրային փաթեթների տեղադրում ու կարգաբերում

• կոշտ սկավառակից և հիշողության այլ կրիչներից ինֆորմացիայի վերականգնում

• համակարգչային վարակների և վնասակար ֆայլերի հեռացում

• ծրագրային թարմացում և կարգաբերում

• ծրագրային թերությունների հայտնաբերում և վերացում

• սարքերի ծրագրային ապահովման տեղադրում և կարգաբերում

• BIOS-ի թարմացում և կարգաբերում

• ծրագրային դիագնոստիկա

 

Ծրագրային սպասարկում

“Համակարգչային Շտապ Օգնություն” ՍՊԸ-ն Ձեզ ներկայացնում և առաջարկում է ոչ միայն ծրագրային սպասարկման միանվագ ծառայություններ,այլև Ձեր բիզնեսի խթանումը ապահովող արդյունավետ համագործակցություն:

“Համակարգչային Շտապ Օգնություն”-ն առաջարկում է հետևյալ ծրագրային լուծումները.

•օպերացիոն համակարգերի տեղադրում և կարգաբերում/վերաշտկում//կազմաձևում/

•պրոֆեսիոնալ և ոչ պրոֆեսիոնալ ծրագրային փաթեթների տեղադրում ու կարգաբերում

• կոշտ սկավառակից և հիշողության այլ կրիչներից ինֆորմացիայի վերականգնում

• համակարգչային վարակների և վնասակար ֆայլերի հեռացում

• ծրագրային թարմացում և կարգաբերում

• ծրագրային թերությունների հայտնաբերում և վերացում

• սարքերի ծրագրային ապահովման տեղադրում և կարգաբերում

• BIOS-ի թարմացում և կարգաբերում

• ծրագրային դիագնոստիկա